Motivation

motiveret

Når du er tilstrækkelig motiveret, er du godt rustet til at overvinde de problemer, der måtte komme.

Det handler om at gribe dit slankeprojekt fornuftigt an. Det hele begynder faktisk før, du begynder dit slankeprogram.

Mennesker, der har et klart mål at gå efter, som de selv føler, de har en realistisk mulighed for at nå, er også motiverede og viljestærke.

Når noget betyder nok for dig, når det endelige mål er værdifuldt nok for dig, er du motiveret.

Din hensigt med at ændre dine vaner og nå dit mål skal være stærkere, end lysten til at falde tilbage til gamle vaner, når du fristes.

Det betyder ikke, at du ikke kan “falde i”, men det betyder, at du straks efter bør være i stand til igen helhjertet at arbejde hen imod dit mål.

De fleste, der har succes med det, de foretager sig, vil sige, at de er kommet så langt ved at have en klar målsætning, som de planmæssigt arbejdede mod — trin for trin.

Her er nogle tips til øget motivation:

  • Sæt et klart mål for dit vægttab. Bestem dig for, hvad du vil opnå, og hvornår du vil opnå det. Et eksempel kan være: “vægt 62 kg den 10. april”.
  • Skriv dit mål ned.
  • Overvej, hvad det vil kræve af dig, at nå dit mål. Er du klar til at yde den indsats? Er dit mål værd at kæmpe for? Hvordan bliver du i stand til at holde ud og gennemføre de ændringer, du har sat dig for?
  • Jo flere grunde, du kan finde til at ændre og forbedre bestemte vaner, desto bedre, og det kan være ekstra motiverende at skrive dem ned. Skriv alle de argumenter ned, du kan komme i tanke om, hvorfor det er vigtigt for dig at ændre din livsstil og nå dit mål. Skriv indtil du virkelig føler dig motiveret — indtil du får en god og positiv fornemmelse af, at du vil klare det. — Indtil du får en fornemmelse af, at du vil “gå gennem ild og vand” for at nå dit mål.
  • Jo bedre du kan forestille dig, hvordan det er at nå dit mål, desto mere virkeligt bliver det for dig — og desto mere motiveret bliver du for at nå det. Tænk ikke kun på at tabe dig. Fokusér på dine mål og det udbytte, du vil opleve ved at nå dit mål. Det holder dig motiveret! Se dig selv som slank.
  • Tænk over de problemer, du kan løbe ind i, når du går i gang med at ændre vaner. Skriv evt. en liste over de udfordringer, som det er sandsynligt, at du løber ind i. Tænk udfordringerne grundigt igennem og skriv derefter en plan for, hvordan du kan forsøge at tackle dem, når du støder ind i dem.
  • Det er godt for din motivation at omgås mennesker, som ønsker at spise sundt, dyrke motion og som på anden måde kan støtte og motivere dig. Vær også aktiv her i slankeklubben.

Skriv en kommentar